16. aprill 2012

Kõik on vastutavad

Mind hämmastas väga üks hiljutine kommentaar “ ... tehke tootmisüksuseid ja makske Euroopa palku, siis ...” See eestimaalane on paigutanud end kõrvalseisjate hulka, kes ootab-vaatab, mida teised teevad. Taasiseseisvumise päevast aga algas aeg ja võimalused igaühel oma loovust rakendada. Kahjuks ei olnud kõik selleks valmis, sest liiga kaua oli elatud riiklikult korraldatud elu tingimustes. Jah, vägagi raske oli harjuda muutusega. See pole sama, kas istuda kaetud laua taha sööma või pead ise laua katma, et süüa saaks. Ometi oleme nüüdseks saanud targemaks ja kritiseerimise asemel püüdma anda oma panus Eesti arenguks. Esitades omapoolseid mõtteid, usun, et need on vastukaaluks vohavale nurinale ja pilamisele.
Kõige olulisemaks pean inimeste tervenemist vaimselt, hingeliselt ja füüsiliselt. Selleks peab teadlikuks saama põhjustest, miks eestimaalased on nii haiged. Ei hakka konkureerima tipp-spetsialistidega, kes on kirjutanud sellel teemal. Minu arvates hävitab inimese tervist rahulolematus ja kadedus. Samuti kurjus, andestamatus, andeks palumise tahte puudumine, sobramine minevikus ja ebareaalsed tulevikuootused. Tuleks osata elada olevikus ja olla tänulik kõige hea eest, mis olemas. Pidada tähtsaks tõelisi väärtusi, mis teeb inimesest inimese ja annab elule mõtte. Looja poolt on seatud lepinguga kinnitatud abielu mehe ja naise vahel ja lapsed kui elu edasiviijad. Iga pere kohus on tagada lastele head kasvu- ja arengutingimused. Mitte materiaalne küllus, vaid armastusest kantud hool ja lastega koos oldud aeg on olulised. Parim kasvataja on eeskuju. Laps näeb ja tajub rohkem kui seda arvame. Siinjuure saab igaüks mõelda, milliseid väärtusi tema õigeks peab ja milline on tema eeskuju.
Pole õigusi ilma kohustusteta. Hea on ennast talitseda just siis, kui ollakse kriitilised millegi üle või kellegi suhtes. Demokraatlikus riigis on igaühel võimalus kaasa rääkida. Selleks tuleb omada teadmisi ja tahet. Kui leiame, et valimissüsteem vajab muutmist, siis tegutsegem selle nimel nii kaua, kuni see saab muudetud. Kui me tõepoolest ei ole rahul sellega, et riigikogulase palk pidevalt suureneb, siis nõudkem seda. Seaduseandja saamatust, iseenda töötasu suurendamist pidurdada, ei saa võtta kui vääramatut loodusjõudu. Ma ei pea õigeks peaministri materdamist. Vastupidi soovin, et tal jätkuks jõudu ja tahet oma vastutusrikka ülesande täitmiseks. Pean tähtsaks ja heaks eeskujuks tema traditsioonilist abielu ja sportlikku eluviisi. Järgmised Riigikogu valimised annavad igaühele võimaluse talle meelepärase erakonna valimiseks, mis kaudselt mõjutab ka peaministri määramist.
Viimasel ajal on kõneaineks haridusteema. Pean õigeks IRL-i seisukohta, et üliõpilane peab võtma õppimist tõsiselt – kui tööd- ja olema suuteline õpingud lõpetama ettenähtud ajal. Väga oluline on noortele õpetada ettevõtlust ja sisendada julgust oma teadmiste rakendamiseks Eestis. Ma ei pea õigeks olukorda, et Eestis hariduse omandanud isikud nii kergesti tahavad ja saavad tööle minna teistesse riikidesse. Kas on vajaka jäänud isamaalisest kasvatusest?
Meil kehtib sõna- ja usuvabadus. Ma ei pea õigeks anonüümseid arvamusavaldusi. Kui oleks minu teha, siis kaoks selline võimalus. On tõene see ütlus, et räägi ja kirjuta inimesest nii, et sama juttu saad talle korrata ka silmast silma vaadates. Mingit õigustust ei ole “elukutselistele” anonüümsetele laimajatele. Oleks ju kasulik meile kõigile, kui kritiseerida saab vaid isik, kes pakub kohe välja ka omapoolse lahenduse või vähemalt soovituse kitsaskoha likvideerimiseks, olukorra parandamiseks. Siit kasvakski välja tõeline kodanikeriik, arvamused ja otsused alt ülesse.
Usuvabadus kas ikka on? Usuvabadus nõidadesse ja kuradisse on küll olemas. Juba lasteaedades on neist lugemine ja nõiakostüümidega uhkustamine nii endastmõistetav, et selleks ei pea vanemate luba küsima. Kui aga laps, kelle kodus räägitakse Jumalast ja keda kasvatatakse jumalasõna alusel, juhtub seda välja ütlema, siis kasvataja keelab tal seda teha. Kohe kindlasti tuleb lastevanemailt luba saada siis, kui lasteaed või kool soovib külastada mõnd pühakoda.
Olen veendunud, et pole kaugel aeg, kui eestimaalased enam ei tugine iseenese tarkusele ega järgi muutuvaid trende, vaid otsivad tõde ja elujuhiseid, mis muudavad vildaka mõtteviisi elujaatavaks tegutsemiseks, vabanevad laimamisest ja enesekasu tagaajamisest. Jumal aitab igaüht, kes temalt seda ootab!