26. mai 2012

Tõeline lastekaitse


Laps ei saa valida oma vanemaid. Ta eostamine, sünd ja arenguvõimalused on nende meelevallas, kusjuures ema ja isa on võrdselt vastutavad. Lastekaitsepäeva paiku pööratakse lastele tavalisest suuremat tähelepanu. 
Sõna “kaitse” viitab vajadusele last millegi või kellegi eest kaitsta. Milliste ohtude eest? Olles kaheksale lapsele vanaemaks ja saanud äsja ühele lapsele vanavanaemaks, näen väikelapse abitust ja sõltuvust vanematest. Olen rõõmus, et tal on seaduslikult abielus vanemad, kes armastusega ta sündi on oodanud ja nüüd ta eest hoolitsemisele pühendunud. See on parim kaitse lapsele! See, et ta emal ja isal pole veel oma kodu, vaid üüripind, et neil pole suurt sissetulekut, ei määra lapse turvalisust. Positiivne on kindlasti ka see, et ta vanemad ei tarbi alkoholi, ei suitseta ja juhinduvad oma igapäevaelus Looja poolt antud elujuhistest.
Lapse arengule on ülitähtis vanemate omavaheline suhtlemiskultuur, aga ka kõigi teiste inimestega. Kodune õhkkond määrab iga inimese tuleviku. Pole vaja läbi viia teaduslikke uuringuid, et teada saada, miks on kahetsusväärselt paljud inimesed egoistlikud, omakasupüüdlikud ja vastutustundetud. Nad pole oma kodus tundnud vastastikkust hoolivust ja teiste teenimise kogemust. Valitsenud on mõtteviis: MINA, MINU, MULLE! Täiskasvanuna seksib lihtsalt oma naudinguks, ei hooli tagajägedest, vahetab partnereid, ei hooli lastest, elab vaid endale. Lastekaitsepäeval tuuakse esile ka riiklikud toetused. On tähelepanuväärne, et Eestis makstakse üheksat liiki peretoetusi. Mitte väga ammu tagasi ei osatud unistadagi sellisest riiklikust toetusest, aga saadi hakkama, sest oldi harjutud vähesega läbi ajama. Lastekaitsepäevale pühendatud kultuurilisi ettevõtmisi saab ainult tervitada, mis on ju sisuliselt lasteaias või koolis õpitu esitamine. Oleks väga tore, kui väike laulja või tantsija koju jõudes, leiaks eest turvalise paiga, aga mitte alkohoolikust vanemad, kes teineteist sõimavad ja lahutusega ähvardavad.
Olgu meil tahet ja südamesoojust siduda oma elu eesmärk lastega ja nende eest hoolitsemisega.
Lõpetuseks:
J. J. Rousseau “Perekonnaelu võlu on parimaks vastumürgiks moraalilangusele”;
W. Scott “Inimene ei saa endast jätta paremat pärandit kui hästikasvatatud perekond”