23. mai 2014

Esivanemate pärandit tallates ja hirmutades


Kuulates emadepäeval meie riigi presidendi kõnet, algas see ootuspäraselt emade, vanaemade ja vanavanaemade tänumeelse kiitmisega. Aitäh heade sõnade eest! Seejärel toodi esile asju, mis emasid kurvaks teeb. Tundub, et põhimureks on meestest väiksem töötasu. Lugesin kõne teksti mitu korda üle, et õigesti aru saada. Ma ei suuda mõista, kuidas täpselt sama töö eest on võimalik meestele rohkem maksta kui naistele? Siiani tean, et meil on üsna palju madalapalgalisi ameteid, kus enamasti naised töötavad. Neid töid tehes saaksid ka mehed sama madalat töötasu. Riigi palgal mehed ja naised pidavat võrdset palka saama!
Kui president küsis, miks Eesti mehed ei hooli tervisest (joovad ... , sõidavad end surnuks), peaks sama küsima ka tütarlastelt ja noortelt naistelt kui tulevastelt emadelt, eelkõige oma laste tervise huvides. Ja mitte ainult isad ei jäta lapsi unarusse, vaid ka emad. Samas on palju häid isasid ja veelgi rohkem häid emasid. Üle hulga aja kirjutati sel teemal ja toodi välja põhjused Kaia Kapsta artiklis “Eesti riik ei väärtusta perekonda”, mis avaldati 13. mail Postimehes. Kutsun kõiki üles seda lugema!
Presidendi kõne muutus aga jäjest hirmutavamaks ja arusaamatumaks. Hea, et meie esivanemate kõrvad seda ei kuulnud. Täiesti kohatul päeval võeti üles samasooliste teema, millele pühendati suur osa kõneajast. Hea, et tuli avalikuks põhjus, miks presidendil on nii suur soov sooneutraalse partnerlusseaduse vastuvõtmist peale suruda. Eestist pidavat alles seejärel saama tõeline Euroopa Liidu liikmesriik. Kõik teisitimõtlejad on sallimatud ja viha külvajad. Eesti ei või oma seaduste järgi elada!
Nüüd minu jaoks veel kõige vasturääkivamatest osadest kõnes: “Mida tehakse seadustega, otsustatakse Riigikogu saalis. See on nende pädevuses. Mind teeb ärevaks see, kuidas neid asju arutatakse väljaspool seadusandliku võimu saali.” Küsin: “Mida nende lausetega öelda tahetakse? Kas kritiseeritakse riigikogulaste töökultuuri või paneb president pahaks näiteks üle 40 tuhande eestimaalase arvamusavaldust? Kas referendumi korraldamine nurjaks kavandatavaid seadusi ?”
Ja nagu vastuseks: “Jah, meil on arvamuste vabadus. Meil on õigus välja öelda, kui miski ei meeldi. Aga meil ei ole õigust kedagi alandada ega hirmutada.” Jälle küsin: “Kes keda hirmutab ja alandab?” Eestis on tekkinud olukord, et kõik need, kes soovivad elada traditsioonilist mehe ja naise vahelist abielu ja kasvatada lapsi selles meelsuses, on ohustatud. Eestis kavatsetakse neid karistama hakata. Võrdõigusvolinik Mari – Liis Sepper nõuab vaenu õhutamise keelu laiendamist, et selle abil saaks karistuste ähvardusel sundida vaikima kõik inimesed, kes homosuhteid moraalselt heaks ei kiida. Härra president võiks tuua konkreetseid näiteid samasooliste paaride kiusamistest ja hirmutamistest. Vastupidi. Neile pole seatud takistusi ei Riigikogu liikmeks saada või mingis muus ametis nagu ajakirjanik, jurist jms olla.
Sallimatust ühiskonnast lahkutakse, sealt põgenetakse rohkem kui kusagilt mujalt,” Küsin: “Kas siis juba 10 aastat tagasi, mil Eestist sai Euroopa Liidu liige, oli tegemist sallimatu ühiskonnaga, et algas massiline väljaränne teistesse riikidesse? Lahkumise tegelikud põhjused on ju teada. Nüüd samasooliste kooselu seaduse puudumist põhjuseks tuua, on enam kui küüniline. Presidendid täna on ja homme ei ole, aga oma valitsemise aega peaks tõepoolest igaüks selleks kasutama, et rahva püsimajäämist parimal moel korraldada. Kindlaim tee on väärtustada esivanemate poolt tõestatud elamisvorme. Valdo Randpere manitseb meid olema moodsad. Tegelik elu on kinnitamas, kui väär ja kohutavate tagajärgedega on taoline “moodne” mõtte- ja eluviis. Eriti laste jaoks.
Õigus teha oma eraelus vabu valikuid on meie vabaduse alus.” Täitsa õige! Meie riigis ei panda kedagi vägisi paari, ei tehta voodikontrolle ega reguleerita toiduportsjonide suurust. Kuid kehtestatud seadused peaksid kindlustama riigi ja rahva jätkusuutlikuse ja püsimajäämise, rahva tervise. Oleks teretulnud presidendi poolne toetus meie esivanemate pärandi jätkumiseks Eestis. Inimene ei saa endast jätta paremat pärandit kui traditsiooniline hästikasvatatud perekond. Ei presidendil ega kellelgi teisel pole õigust teha uusi, nö moodsaid peremudeleid. Inimene on loodud meheks ja naiseks oma kindlate soorollidega. Mida Jumal on loonud, ei tohi inimene muuta. Demokraatlikus Eestis ei visata samasoolisi paare tomatitega. Nad saavad oma varalisi kokkuleppeid vabalt notari juures vormistada. Nende eraelu olgu tõepoolest nende endi asi. Riigi valitsejate kohus olgu igati kaitsta ja seadustega abistada mehe ja naise abieluga moodustunud perekonda.

Valentine Alvre

ema kahele pojale, vanaema kaheksale lapselapsele ja vanavanaema ühele lapselapselapsele