21. veebruar 2023

Tähtsad ja vähem tähtsad asjad elus

 On mõistetav, et iga arvamusloo kirjutaja väljendab oma isiklikku arusaamist asjadest. Alati jääb õhku küsimus, kuidas kujunes kirjutaja mõtteviis ja elulaad? Kui palju ta arvamusloos väljendab nö omi mõtteid, kui palju teistelt üle võetud seisukohti või mõlemaid koos? Kohe peale sündimist algab inimesel õppimise aeg. On väga oluline algusest peale, kes õpetab, mida õpetab, kuidas õpetab! Millised eesmärgid on seatud? Noor inimesehakatis ei ole iseseisev, aga täiskasvanuna kannab täiel määral vastutust iga oma teo eest. Ta elukäiku mõjutab aga suuresti ümbritsev keskkond ning ühiskonnas valitsev meelsus ja õhkkond. On üsna kindel, et vähk, haug ja luik ühes rakendis ei saavuta ühist eesmärki. Igaühel tuleb teha valikuid, jäädes samas kindlaks oma põhimõtetele. Õnneks on Looja andnud inimesele mõtlemisvõime, mis võimaldab analüüsida ja olukordi paremaks muuta, kui läheb loodetust halvemini. Jätame välja mõttetera: kelle jaoks hea, kelle jaoks paha? Miks inimeste endi sõnul on siis nii palju “lörri läinud” elusid? Üheks põhjuseks võib olla hoolimatu suhtumine iseendasse. Mitte asjata pole meile antud õpetus: armasta teisi nagu iseennast! Igaühe otsustada on, kelle õpetust ta järgib, milliste ahvatlustega kaasa läheb, millise elustiili valib. Kõigest sellest kujuneb mõtteviis, mille järgi elabki. Sellega mõõdab ka teisi inimesi! Mitte keegi peale minu (sinu) ei saa elada minu (sinu) elu. Siinjuures ei aita teiste süüdistamine. Inimestel lihtsalt tuleb leida ühisosa ja saavutada kokkulepe ühiseks eluks. Ilma selleta ei saa koos ühes ruumis (riigis) elada! Isegi mitte väike kahe- või kolmeliikmeline perekond! Meil on näiteid kiirete muutuste kohta, mis leidsid aset erakorraliste sündmuste tõttu. Pani ju COVID hoopis enam hindama meditsiinitöötajaid ning üha kasvav õpetajate defitsiit paneb mõistma õpetajate tähtsust ühiskonnas. Olukorrad ei teki kunagi iseenesest, vaid alati põhjusega. Venemaa kallaletung suveräänsele Ukraina riigile, avas ehmatusega teiste suveräänsete riikide valitsejate silmad, kui suures sõltuvuses nad on Venemaa naftast ja gaasist. See vajas otsustavat tegutsemist, mõtteviisi muutust! Ükski ei peaks arvama, et ta on ilmeksimatu ja igaüks võiks olla valmis vajalikeks headeks muutusteks. Detsembrikuud peetakse õigusega kokkuvõtete tegemise kuuks. On tõepoolest hea aeg endasse vaatamiseks, kaugete sugulaste ja sõprade meelespidamiseks, jõulude ja aastalõpu tähistamiseks. Iga päev inimese elus on määrava tähtsusega ta enda ja kaasmaalaste jaoks. Igaühe isikliku elu kvaliteedi põhjal antakse kaudselt hinnang kogu riigile. Jõuangi väga tähtsa asjani – vastutuseni! Vastutus oma abielu ja perekonna püsimise, ameti au hoidmise eest on tänapäeval kadumas. Nagu majal vundament, peaks inimesel olema õige arusaam tõest ja valest, heast ja kurjast, siis jääb hoone püsima ja inimene elab rõõmurohket elu. Soovin, et meil oleksid silmad näha abivajajaid ja kõrvad kuulma õiget juhatust ainuõige Jumala käest!

Kirjutasin 04.12.2022

Avaldati ajalehes Sakala 16.12.2022 pealkirjaga "Märgata ja hoolida võiks juba enne kriise."

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar